Cranio Sacraal

Cranio Sacraal Therapie

De cranio sacraal therapie houdt zich bezig met het stimuleren van het zelf genezende vermogen van het lichaam.

Deze methode komt oorspronkelijk van de craniale osteopathie, ontwikkelt door Dr. Sutherland in 1920. Hij observeerde en bestudeerde de ritmische bewegingen van de schedelbotten, die veroorzaakt worden door de stroming van het hersenvocht. Een ritme die hij “The Breath of Life” (levens adem) noemde. Dit zouden we kunnen vertalen met levenslichaam. Het is niet een zuiver fysiek fenomeen, maar komt wel tot uitdrukking in het fysieke. Het werk van Sutherland werd verder ontwikkeld door Dr. Upledcher. Hij introduceert in de 70er jaren van de vorige eeuw de Cranio Sacraal Therapie: “The Breath of Life” voelbaar en werkzaam in het hele lichaam.

De Therapie

Ons lichaam kent drie essentiële ritmes, de ademhaling, het hartritme en het hersenritme. Het zijn deze ritmische bewegingen die ervoor zorgen dat ons lichaam leeft en verbonden is met zijn omgeving. Deze ritmes beïnvloeden onze gezondheid.

De cranio Sacraal therapie werkt met het hersenritme. Het centrale zenuwstelsel, de hersenen en de ruggenmerg, is de middellijn van ons lichaam. Het zorgt ervoor dat het lichaam als één geheel kan functioneren. De ritmische stroom van het hersenvocht, het cranio sacrale systeem, werkt als verbinder tussen boven en beneden, tussen schedel (cranium) en heiligbeen (sacrum). Het harmoniseert het hele lichaam tot in de kleinste cel, als een geheel. We kunnen het “de wijsheid van het lichaam” noemen.

De techniek

Tijdens een sessie mag de kleding aanblijven, sieraden, riem en prothesen moeten wel af. Het is belangrijk dat niets te strak aanvoelt.

In alle rust en veiligheid zonder prikkels van buitenaf wordt de cliënt uitgenodigd om zijn bewustzijn en aandacht van buiten naar binnen te verplaatsen. Zo kan een luisterende houding ontstaan met de kennis en wijsheid van het lichaam.
Door subtiele, stille aanrakingen maakt de therapeut contact met het cranio sacrale ritme, de vloeibare stroom van de bewegingen die in het lichaam ontstaan. De aandacht gaat naar de plekken waar de ritmische bewegelijkheid verstoord is. De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar een gezonde balans in het lichaam. Na de ontlading van energie en emoties, de bevrijding van blokkades in het energiesysteem, komt stilte en rust. Hierin kan de cliënt vaak verbazende inzichten krijgen over zichzelf, zijn klachten en zijn transformatievermogens. Het is ook niet zeldzaam dat de cliënt zich zo diep ontspant dat hij/zij lijkt te slapen. Deze korte momenten kunnen heel genezend zijn tijdens een sessie.

Indicaties

De cranio sacraal therapie kan in de meeste levenssituaties toegepast worden.

In Levensfasen:

Elke fase van het leven kent zijn uitdagingen.

– Rondom de geboorte voor moeder en kind:
De zachtheid van de methode past goed bij deze periode waar alles in formatie en proces is. Het is een passende voorbereiding voor de bevalling en om te herstellen na de geboorte. Er kan gewerkt worden aan het bekken, de bekkenbodem van de moeder en de schedel van de pasgeborene.

– Kinderen:
Kinderen voelen zich meestal thuis tijdens een cranio sacraal sessie. De flexibiliteit van het lichaam tot aan de puberteit geeft veel mogelijkheden voor deze vorm van therapie. Klachten die behandelbaar zijn, zijn het ontladen van spanning, het verbeteren van leerprocessen en het werken aan gedragsproblemen.

– Puberteit en overgang:
Hormonale wisselingen gaan gepaard met grote lichamelijke en psychische veranderingen. De therapie kan de klachten die hieruit voortkomen behandelen om na alle veranderingen een nieuw innerlijk evenwicht te vinden.

– Ouderdom:
Aan het eind van ons leven, worden we steeds minder actief in de buitenwereld. De herinneringen komen als golven terug, met zo veel kracht en leven dat ze niet altijd tot het verleden lijken te behoren. Dit is een loslatings- proces. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. De cranio sacraal therapie kan helpen met de pijnen en de onrust die deze periode met zich mee kan brengen, zowel fysiek als emotioneel.

– Stervensbegeleiding:
De cranio sacraal therapie beschouwt sterven niet als een einde, maar als een transformatie. In dit proces zoekt de stervende naar heling. Door de therapie kan het stervensproces bewuster beleefd worden, de pijn en angst die bij deze levensfase horen, kunnen verzacht worden of zelfs helemaal verdwijnen.

– Levensvragen:
De cranio sacraal therapie kan hulp bieden bij: patronen, blokkades, levensthema’s en beslissingen. Het geeft de mogelijkheid om rustig en zonder oordeel vragen te stellen. Het gaat in de therapie om de antwoorden die de cliënt zelf vindt.

Elke levensfase is de basis voor de volgende.

In Ziekten:

Een ziekte en de bijbehorende symptomen kunnen op verschillende niveaus behandeld worden. De cranio sacraal therapie gaat op zoek naar de plekken in het lichaam waar de ritmische bewegelijkheid verstoord is. Door aan deze plekken aandacht te geven en deze te behandelen, wordt de wijsheid van het lichaam aangesproken en het proces van herstel gestimuleerd. Dit gebeurt niet altijd onmiddellijk. Vaak gaat de cliënt door een heel proces van transformatie alvorens zich beter te voelen.

– Fysieke ziekten:
de therapie kan werken op ziekten van het lichaam, chronische aandoeningen, auto-immuunziektes en aangeboren ziekten.

– Spanningsklachten:
de therapie helpt tegen overspannenheid, burn-out, hyperventilatie, slaap problemen en rug- of hoofdpijn enz.

– Psychische klachten:
de therapie kan helpen tegen depressies, aanpassingsproblemen en angststoornissen.

– (Post) trauma:
de therapie kan helpen na
– een operatie, maar ook ervoor
– botbreuk
– ongelukken
– geboorte, bevalling of miskraam
-veranderingen in het leven
– het overlijden van een dierbare, in de tijd van rouw.

Contra indicatie

Soms is het beter om geen cranio sacraal therapie te ondergaan.
Dit is het geval bij acute aandoeningen zoals bijvoorbeeld het begin van een zwangerschap, hoge koorts of kort na transplantatie van een orgaan.
Ook is het belangrijk dat de cliënt zelf achter de therapie staat. Vrije wil is nodig voor het proces van bewustwording en genezing. In deze therapie is samenwerking tussen cliënt en therapeut erg belangrijk.

Reactie op een behandeling

Een behandeling werkt enkele dagen door in het lichaam. In deze tijd kunnen de klachten erger worden, of kan de cliënt zich erg moe voelen. Hierna zal het lichaam zich langzaam gaan stabiliseren. Het effect van de behandeling blijft vervolgens twee à drie weken aanwezig. Het is aan te raden om in die weken een nieuwe sessie te ondergaan, omdat dit ervoor zal zorgen dat de werking zich kan verdiepen.